Datenschutz

  Ochrona i bezpieczeństwo danych naszych kontrahentów i klientów jest dla Spółki najwyższym priorytetem. Kluczowym zadaniem jest zagwarantowanie prawidłowego realizowania praw osób, których dane dotyczą.
  Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: